Kinh doanh: 0902.060.519

Kỹ thuật: 0904.339.266

Vòng bi cầu tự lựa KOYO

Dữ liệu đang được cập nhật ...

Mô tả chi tiết:
Bearing name
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Model
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Old model
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Categories
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Brands
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Dimensions
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Inside diameter ID d
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Outside diameter OD D
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Thickness B
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Weight
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Price
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Cor
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Cr
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Limit Speed
Oil
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Grease
Dữ liệu đang được cập nhật ...
Heat road
Dữ liệu đang được cập nhật ...

Thông tin chi tiết:

Dữ liệu đang được cập nhật ...