Kinh doanh: 0902.060.519

Kỹ thuật: 0904.339.266

Vòng bi cầu tự lựa ZWZ 1216K

Dữ liệu đang được cập nhật ...

Mô tả chi tiết:
Bearing name
Model
Old model
Categories
Brands
Dimensions
Inside diameter ID d
Outside diameter OD D
Thickness B
Weight
Price
Cor
Cr
Limit Speed
Oil
Grease
Heat road

Thông tin chi tiết:

Dữ liệu đang được cập nhật ...